1400

به علت نوسانات قیمت مواد اولیه و ثابت نبودن قیمت ها، به منظور اطلاع دقیق از قیمت روز حتما با کارخانه تماس حاصل فرمایید.

با تشکر